*    Atlantispartiet.  

 

Civ. Ing Industriell ekonomi. Carl Festin.

  Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

( Sidan så kontroversiell att den också blivit borttagen från servern. Är det censur eller...?)

Avgjorde ett par slöfockar inom Jämtländskt rättsväsende valet?

Ja visst är det så. Hela rättsväsendets ger understöd att dölja detta faktum och Morgan Johansson är polisanmäld. Public Service och medias symbios med detta utfall blir allt uppenbart. Bevisen staplas nu på hög och Public Service mutas med 7 % ökat anslag.

Yaras morbror fick 14 års fängelse för likgiltighet. Här finns beskrivet hur inte bara underlåtenheten mot att lagföra makten görs av myndighetetspersoner fastän de, till skillnad från Yaras morbror, i sina tjänster har lagtvingande åtalsplikt.

Nuvarande politiska representation saknar demokratisk legetimitet och alla beslut den tar skall därför omprövas.

Erkännadet av Palestina, decemberövernskommelsen, saudiavtalet, skattehöjningar etc saknar alla legitimitet.

I över tre år pågick nedan beskrivna kampanj på Sverigedemokraternas officiella hemsida utan åtal.

Rättsväsendet vägrar att fullgöra sin åtalsplikt. Public Service och övrig media vägrar kritisera. SD skyddas, tar främst alliansens väljare och socialisterna vann regeringsmakten.

Nu sitter Public Service i knä på SD:s partistyrelse. De gör gemensam sak och rensar ut SDU:s ledarskikt genom lögner och genom att blåsa upp bagateller. Samtidigt blundas för SD-styrelsens grova brott. Att SD:s partistyrelse är beredda att friskt ljuga för att rensa ut medlemmar är bevisat längre ned på sidan. Att Public Service är dem tjänstvilliga i att sprida deras lögner är också bevisat.

Myndigheten mot korruption hålls fullständigt underrättad och gör naturligtvis ingenting.

Atlantispartiet är dock beredda att kämpa för demokratin och allas mänskliga rättigher.

Stefan Löfvén försvarar demokratin på nationaldagen den 6.e Juni 2015.

INRIKES PUBLICERAD  6 JUNI. Följande publicerat och citerat SVT-text.     

                                          Löfven: Stå upp för demokratin:                                          

  Statsminister Stefan Löfven (S) manade  alla att göra sin plikt genom att stå upp för demokratin, när han talade på  nationaldagsfirandet i Sundbyberg.   

  -Demokratin är det allra vackraste vi  har i Sverige, sade han. Löfven påminde om att demokratin inte är någon naturlag, utan att den är  något som män och kvinnor kämpat för.Det är upp till  dig och mig att försvara våra demokratiska rättigheter, se till att de rättigheterna ges till alla och att de förs över till våra barn och barnbarn, sade Löfven.                                        

Löfvén är själv högst ansvarig för att hans justitieminister och underlydande rättsväsende vägrar åtala SD:s partistyrelse. Public Service fick 7 % anslagsökning direkt efter regeringsskiftet. Det som tack för hjälpen att inte granska SD:s patistyrelse. Då kunde SD stjäla maximalt med röster av Alliansen och socialisterna ta makten.

 Klart Löfvén måste ha hjälp, för själv är han oförmögen i försvaret av demokratin.

Justitieminister Morgan Johansson står först i kön följt av rättsväsendets representanter som vägrar fullgöra sin lagstadgade åtalsplikt mot SD:s partistyrelse!

Det som åberopas i kampanjen är lagreglerat sedan medeltiden och därvidlag är uppropet enbart att betraktas som hets mot folkgrupp. Eftersom kampanjen inte hade stöd i SD-Östersund är det helt utomstående som hetsar mot Östersunds muslimska befolkning. SD-distriktet och SD-riks drev kampanjen.

Den 27/4 utesluter SD:s partistyrelse 7 stycken SDU:are och 7 hade redan avsagt sig i förväg för intoleranta uttalanden och kontakter med fel folk bak till 2002. Fortfarande är SD:s partistyrelse åtalbart för kampanjen ovan år 2014. Den belatsningen får dock fortleva utan medial konfrontering.

Public Service och även annan media skyddar SD som rösttjuv från alliansen. Den som inte ser det är inte naiv utan korkad.

Hets mot folkgrupp.

 Kritiken mot åtalseftergiften har offentligt framförts på denna webbaddress allt sedan det famkom att nolltoleransen bara var en politiskt täckmantel för att bättre kunna bedriva muslimhets. Att åtala enskilda är meriterande. Det är det också genom att avstå att åtala utnämningsmakten för liknande eller värre brott. För svenskt rättsväsendes befordinggång gäller att åtala ensklida och samtidigt blunda för brott gjorda av utnämningsmakten. Skillnad mellan enskilda och utnämningsmaket kan enkelt styrkas. Kampanjen ovan skall jämföras med åtal av Mikael Hess. Aftonbladet som ansvariga utgivare lät Michael Hess kommentara enligt nedan.

"När skall ni journalister inse att det är djupt inrotat i islams kultur att våldta och misshandla sådana kvinnor som inte rättar sig efter islams lära. Finns ett stort samband mellan våldtäkter i Sverige och antalet invandrare från MENA länderna.". ( MENA =Middle East and North Africa.)

Lokal media, nationell media och Public Service har redan långt före Tingsrättsdomen gjort livet surt för Michael Hess och hans familj.

Blekinge tingsrätten dömer 8/5 2014 Michael Hess till villkorlig dom och 32 000 kronor i dagsböter för hets mot folkgrupp. 

Michael Hess, Dan Park, Henrik Rönnqvist med flera dömda må känna sig smickrade över att de som enskilda av svensk rättvisa bedöms som farligare för folkgrupper än de som med offentliga bidrag på 100-tals miljoner kampanjar mot muslimerna och nu enligt opinionsundersökningar är Sveriges nästa största parti.

2003 lyckades Göran Lambertz, då som JK, boosta sin karriär och åtala TV 4:s programdirektör Eva Swartz för hets mot folkgrupp. TV4 hade på försök ett program som sändes i det digitala nätet där vem som helst via sms kunde ventilera sina åsikter och kommunicera med andra tittare. Moderatorerna han inte riktigt med och några SMS slank igenom med fel ord. Nigger, svartskalle och bevara ett vitt Sverige. Eva Swartz tog inte striden och dömdes. Göran Lambertz gick vidare i karriären och avancerade till justitieråd i Högsta domstolen och han tillsammans med chefsåklagaren Christer Van der Kwast de enda i Sverige som tror att Sture Bergwall mördat över 30 personer och riktigt dömts för 8 av dem.

Tidigare hade redan Kalle Jungqvist, Aftonbladet, fällts för fyra antisemitiska inlägg i ett nätbaserat debattforum. 

Jämtlands rättsväsende ger åtalseftergift till politisk makt men agerar dock kraftfull mot enskilda och oskyldiga och låtsas att man stävjar hets mot folkgrupp.

Perioden 2011-2013 dömdes 77 personer för hets mot folkgrupp.

Den 29/6 2016 meddelar nationell media, SVT och tidningar, om en fällande dom i Gällivare Tingsrätt i ett hetsmål.

Åklagaren skriver i sin stämningsansökan att mannen: "har hotat och uttryckt missaktning mot samer genom inlägg på Facebook. Inläggen har fått spridning genom att mannens profil var öppen och lästes och kommenterades av flera andra personer. Mannen begick gärningen med uppsåt".
I mitten av december förra året skrev mannen nedsättande om samer på Facebook, bland annat "jävla smutsigt folk". Bakgrunden ska ha varit ett bråk under fest i en ort i Lappland. I förhör har mannen erkänt att han har skrivit inläggen, men han har nekat till brott. Brott. En man i 20-årsåldern har vid Gällivare tingsrätt dömts för hets mot folkgrupp. Enligt rätten har mannen hetsat mot samer.

Åklagarväsendet i Sverige bryter mot lagen om åtalsplikt för att skydda den politiska makten.   

Att inte åtala maktens företrädare tycker riksåklagare Per Lindqvist är helt i sin ordning. Hans anställning och karriär är räddad och han har visat sin fulla tillgivehet mot den svenska utnämningmakten. Anställningen räddad utan att inse att den politiska belastningen för åtalseftergiften flyttats till ministernivå och Socialdemokratin. De verkliga vinnarna av att SD tog röster från Alliansen.

Morgan Johansson, Justitieminister. Stefan Lövén, Statsminister för etablissemanget mot folket.

Efter en månads respit polisanmäldes Morgan Johansson den 16/4 i Jämtland för hets mot folkgrupp baserat på brott mot åtlasplikten.

Samma ärende lämnades till myndigheten mot korruption.

Den 29/4 får jag svar från Myndigheten mot korruption via Riksåklagaren. Per Linqvist meddelar att anmälan föranleder ingen åtgärd. Samma person inom Riksåklagaren som själv tidigare påvisas begå brott mot åtalsplikten, avskriver ärendet.

Med vändande post meddelar jag till Myndigheten mot Korruption att de själva är exakt typexempel på svensk korruption.

30/4 avskriver Per Lindqvist åter korruptionsanmälan. Andra gången han avskriver ärende där han själv är en huvudperson.

5/5 lämnas polisanmälan in mot Per Lindqvist på samma åtalspunkter om brott mot åtalsplikt och medhjälp för hets mot folkgrupp.

Aldrig förr har någon så snabbt och effektiv nedmoterat allt förtroende för åklagarväsendet och Myndigheten mot korruption.

Grattis till den insatsen, Per Lindqvist! 

Exemplet Göran Lambertz ger hela rättsväsendet vägledning om hur karriären opinionsmässigt skall skötas. Med politiskt populistiska åtal lyckades han nå den absoluta toppen. En politisk befordringsgång som avslöjades när han av en nitisk journalist, Hannes Råstam, blev granskad.

 Att partibidrag används till att hetsa mot muslimerna mot SD-Östersunds önskan motsattes genom att överta och förvalta SD-Östersunds kvarvarande kassa. 

Rådman Anna Uddenberg på Östersunds Tingsrätt har nu tagit parti för att skydda lokal polis och åklagarmyndighets underlåtenhet och ostört skall få fortsätta skydda makten och jaga enskilda. Som alla inom det juridiska klustert är hon beroende av politikernas gillande i sin karriär. Att den demokratiska författningens grundsats, all makt utgår ifrån folket, berör henne inte utan det synes helt ok. Av medlemmarna demokratiskt valda utrensas med lögner från partiledningen, dominerat av riksdagsledmöter, som auktoritärt tillsätter sina utsedda företrädare. Att riksdagsmännen Sven-Olof Sällström och Martin Kinnunen hittat på och ljugit för all Sveriges media för att rensa ut demokratiskt valda för att tillsätta egna utvalda är inget Ann Uddenberg anser har betydelse i målet.

Åberopade vittnen avvisas och ävenså det egna valet av advokat för att tillförsäkra ett domstolsutslag som passar den politiska makten och gynnar den egna juridiska karriären. Trots åklagare som var överens med min försvarare att jag skulle fällas för att försök att tillgodose maktens intressen så vågade de inte dömma mig för behörighetsmissbruk.

Jag hävdade att Ann Uddenbergs oskuld är synonym med den kategori som efter Nürnbergrättegångarna dinglade i snaran. 

Det arrangerade juridiska spektaklet vann jag helt på egen kraft tack vara mina politiska kapacitet.

 

Veronica Palm anmäler Björn Söder för hets mot folkgrupp.

Fredens religion har visat sitt ansikte". Veronica Palm (S) svarade med att polisanmäla Facebook-kommentaren för hets mot folkgrepp.

Harmlösheten i detta inlägg relativt en treårig kampanj och hets stött av hela SD:s partistyrelse är uppenbar.

Veronica Palm lär inte agera utan regeringens informella stöd utan bör betraktas som en lämplig kandidat att företräda regeringens hållning utan att vara regeringen. Regeringen markerade att riksdagsledamöter och vice talmän inte har juridisk immunitet. Jämtländskt rättsväsende och media hamnade således plötsligt på helt fel sida och sitter nu med Svarte Petter. Gerhard Carlsson och undertecknad kan fortsatt vara konsekvent i vår politiska hållning och agerande. Kritiken av myndigheters brist på agerande och medias falska förmedling måste således betraktas som mycket välgrundad och vi tolkar det som att vi i den kritiken har också delar den absoluta maktens politiska värderingar. Den 1:a Oktober lämnar Veronica Palm på egen begäran riksdagen. Efter mindre än ett år på posten som vice ordförande i socialutskottet med sista arbetsdag  den 1 oktober: Citat från SVT-Textet " skriver Aftonbladet. -Jag är bra så länge jag känner ett driv, men nu 
behöver jag en ny utmaning för att få det, säger hon till tidningen." En barnskötare som inte känner något driv i uppgiften som vice ordförande i Socialutskottet har sannerligen orealistiska förväntningar på sin karriär eller så har hon av sina partikamrater petats.

Public Service och övrig medias stöd till SD.

Under över tre års tid valde Public Service, övrig media, polis och åklagare att titta bort. Övriga politiska partier beviljar, trots våra protester, partibidrag för demokratins skull.

Skälet är att föreningen i Östersund inte ställde sig bakom detta grundlagsbrott, brott mot mänskliga rättigheter och europakonventionens artikel 9. Förgrundsfigurerna för det interna motståndet, ordförande Gerhard Carlsson och Carl Festin, uteslöts därför ur Sverigedemokraterna 16/9 2013. Skälet var dock inte officiellt politiskt gångbart varför medvetet falska och påhittade anledningar spreds av SD-styrelsen. 

 Trots skriftlig bevisning om att SD-styrelsen ljög spred Public Service och övrig media som lydiga tjänare SD-styrelsens uteslutningsanklagelser.

Public Service har ca 7 miljarder totala intäkter där licenserna är merparten. Rättsväsendet har ca 40 miljarder. Partistöden är 185 miljoner 2015 enbart för riksdagsrepresentation och kvinnoförbund. Tillkommer alla landsting och kommunala stöd. 500 miljoner går till presstöd. Offentlig finansiering som motiveras av att de är till för att upprätthålla och stärka demokratin. Sammanlagt uppemot 50 miljarder för att jaga enskilda som kommenterar, ritar, eller stretchar.

Gör man inte sitt jobb skall man inte ha en enda krona. Innebär det också att medborgarna undanhålls kunskap är det samhällsfarligt. 

Underlåtenheten från jämtländskt rättsväsende och medias hjälp till SD gav dem en vågmästarroll, regeringsskifte och det politiska kaos som Sverige nu befinner sig i. 

Valet överklagat.

Som framgår drevs kampanjen av SD från distriktsordförandes lokalförening, Krokom, utan stöd av lokalföreningen i Östersund.

  Officiellt högst ansvarig, mitt under pågående kampanj, Marie Stensby, valdes in som suppleant i partistyrelsen, nov 2013.

Fram till bara veckan före valet visade opinionsundersökningarna på en egen majoritet för S,V och MP. Underlåtenhet att agera mot SD stal röster från Alliansen och främst då moderaterna. Underlåtenheten att åtala SD-styrelen hade således stora politiska vinster för oppositionen och för enskilda individer inom rättsväsendet. Även för media och främst då den lokala bidragsberoende som står med alla ben i vänsterkorgen.

                                         

Anna-Caren Sätherberg ( S ), Odförande Jämtlands polisstyrelse fick en riksdagsplats.                      Polischefen Stephen Jerand fick en förtrogen in i högsta politiska ledning.

Uppenbart är att ett uteblivet åtal mot SD-styrelsen gynnat oppositionen och underlåtenhet av enskilda aktörer kraftigt gynnat dem personligen. Ett åtal mot SD-styrelsen hade otvetydigt inverkat på valet. Några enskilda tjänstemäns underlåtenhet i Östersund har sannolikt medfört regeringsskiftet. Med facit, även nuvarande  politiska kaos.

 

Hans Lindebeg, ÖP:s chefsredaktör, som hjälper SD:s partistyrelse att producera falska anklagelser för att rensa ut demokratiska krafter inom SD. Mittmedia får ca 50 miljoner i presstöd. Hans Lindeberg vägrar publicera sanningen men var de som först falskeligen anklagade Gerhard Carlsson för medlemskap i ND. Därför begärdes intyg från ND.

SD:s partistyrelses anklagelser mot Östersunds ordförande var påtalat falska, påhittade och grundlösa. Riksdagsledamot och partistyrelseledamot Sven-Olof Sällström var efter Mittmedias anklagelser den förste att få ta del av Gerhards intyg redan mars 2011. Båda tillhörde då Östersundsavdelningen. I mailkonversation med medlemsutskottets ordförande, Stefan Jakobsson, under rubriken " Felaktiga påståenden om uteslutning"  påtalades återigen att underlag för uteslutning var felaktiga eller saknades. Underlag som aldrig utlämnats av varken MU eller partistyrelsen och därför enligt rättspraxis inte får åberopas.

Grundlagens demokratiska definition är att all makt utgår från folket. Den av medlemmarna valde ordförande har av SD:s partistyrelse rensats ut för sin och Östersundsavdelningens avvisande hållning gentemot folkomröstningskampanjen mot moské i Östersund. Medlemmarna i Östersund har gett Gerhard Carlsson förtroendet att leda avdelningen. De tar därmed ställning för religionsfriheten, europakonventionen och tar avstånd från hetsen mot muslimerna och i synnerhet Östersunds muslimska församling. En kampanj som därför drivs av distriktsordförandes avdelning, SD-Krokom.

SD:s partistyrelse och distrikstyrelse har auktoritärt satt sig över medlemmarnas val av ordförande i Östersund. Resterna av lokalstyrelsen föll in i och följde det auktoritära kravet om hetsen mot muslimerna. De fick, men avböjde, vårt förslagt att bryta med SD. Slutsatsen är att enbart vi uteslutna har demokratiskt mandat. Den kvararande styrelsen är en auktoritär styrelse med en påtvingad politisk hållning utan demokratiskt stöd.

Våra auktoritära utresningar ur SD är bara möjliga och försvarbara om Jämtländsk polis och åklagare inte åtalar maktens företrädare för hets mot folkgrupp. De låtsas beivra sådan brott genom att istället åtala enskilda oskyldiga. Det är också bara möjligt för SD-styrelsen att agera auktoritärt om Mittmedia och Public Service undanhåller medborgarna och lokalföreningens medlemmar kännedom om att uteslutningsskälen är lögn och påhitt. Dessutom enbart möjlig om all kritisk granskning av myndighetsutövning medvetet avstås. Flera villkor måste således samtliga uppfyllas för att inte avslöja SD som ett auktoritärt odemokratiskt parti.

I försvaret av mänskliga rättigheter, grundlag och internationella konventioner har vi, Gerhard Carlsson och undertecknad, gått en ojämn kamp mot svensk makts företrädare. SD:s partistyrelse har via media okritiskt, och trots våra protester fått, sprida påhittade anklagelser. Trots bevisning om ett auktoritärt och odemokratiskt parti så har partibidragsnämnden och samtliga politiska nivåer gett SD politiskt stöd för att få behålla partibidragen. Undertecknads beslut, att vi två uteslutna och enda demokratiska företrädare, förvalta lokalföreningens tillgångar, har av den kvarvarande auktoritära styrelsen polisanmälts. 

I över ett års tid har dock på denna hemsida Jämtländskt rättsväsendes underlåtenhet mot SD:s partistyrelse och annan politiks makt tydliggjorts. Istället för att åtala SD:s partistyrelse för hets mot folkgrupp har Jämtländsk åklagarmyndighet valt att åtala undertecknad för behörighetsmissbruk. Ett åtal som helt faller den dag de själva börjar sköta sitt uppdrag eller media sitt. Då skulle det uppdagas att Gerhard Carlsson och undertecknad är de enda i styrelsen som har demokratiskt mandat medan övrig styrelse är auktoritära företrädare för SD:s partistyrelse. 

Jämtländskt rättsväsende har enormt egenintresse av att åtala och försöka fälla undertecknad för att dölja sin egen underlåtenhet.

Slutsats: Om Jämtländskt rättsväsende skötte sitt jobb skulle de åtala SD:s partistyrelse. Bevisningen mot partistyrelsen så grov och bindande att de i målet måste fällas. SD skulle inte fått drygt 800 000 röster och sannolikt även ramlat ur riksdagen. Av detta skäl överklagades valet. Valnämnden besked!

Maktens företrädare får bedriva hets mot folkgrupp. Nedan beskrivna 

enskilda politiska hållning är dock måltavla för politisk och medial makt.

 

Christina Ryder, gruppchef för reportrarna SVT Mittnytt, vägrar också att publicera att SD:s partistyrelse ljuger för att rensa ut demokratiska krafter inom SD. Däremot aktivt spridande av SD:s anklagelser och namnger oss utrensade att vi utrensade stulit partikassan fastän det inte skett och ingen kommer för detta att bli dömd. När frikännandet blev fastställt meddelade dock Mittnytt ingenting. Självpåtagna uppdraget att offentligt förklema enskilda och sprida falska fakta höll inte rättsligt. Detta allmänintresse skall sättas i relation till att SD:aren Mikael Säbom som sjunde valbara namn på landstingslistan inte namngavs när han blev dömd för såväl vapenbrott som grov rattfylla. Mittnytts och Public Service stöd av SD har föranlett överklagan av valet eftersom ett stärkt SD försvagar Alliansen och därmed indirekt stödjer vänsterblocket. Reportrarna på Mittnytt har öppet visat sitt missnöje med styrning av Public Service och försvagningen av alliansen genom stöd av SD:s interna intressen är därför av rent egenintresse.

Ingen från media har kritiserat passiviteten inom Jämtlands myndighetsutövning. Granskningen av makten lika effektiv som att de med press-stödet på 500 miljoner och licenserna för 7 miljarder står i beroende av att de håller sig väl med makten. 7,5 miljarder skäl att jaga enskilda istället för att granska och kritisera den politiska makten och dess utförare. Modellen att media hänger ut enskilda och skyddar maktens intressen finns många nutida och historiska exempel på. Inga är smickrande. 7 procent omotiverad anslagsökning fick PS som tack för hjälpen av den socialistiska regeringen.

Under kristallnatten misshandlades tusentals judar och omkring 400 mördades av nazisterna. Därutöver fördes tiotusentals judar iväg till koncentrationsläger. Inga åtal riktades mot maktens företrädare den gången heller.

Adolf Eichmann, och andra avrättade nazister gjorde stålande karriärer utan att ha dödat en enda människa. De ifrågasatte aldrig utan skötte de uppgifter den politiska makten tilldelade. Eichmann var transportansvarig och på bästa sätt såg till att deporteringen till koncentrationslägren fungerade på bästa sätt. De flesta ansåg i Nürnbergrättegångarna sig vara helt oskyldiga. Israelerna delade inte den uppfattningen. Efter att israeliska agenter hittat honom i Argentian 1960, åtalade, dömde och hängde honom den 31 maj 1962. 

Brottmål B 2010-15 Östersunds Tingsrätt.

Rättsväsende, media liksom övriga partier skyddar den politiska nomenklaturens intressen även när SD:s partistyrelse gör sig skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter, internationella konventioner och hets mot folkgrupp. När de som motsätter sig dessa brott utsätts för grovt förtal fortsätter den politiska nomenklaturen unisont att hålla SD:s partistyrelse skyddad från såväl åtal som kritik. De är SD:s partistyrelse i allra högsta grad behjälpliga i förtalet men är själva att betrakta som medhjälpare i människorättsbrott.

Gerhard Carlsson har nu stämt chefsredaktören Hans Lindeberg, SD:s distriktstyrelse och SD:s partistyrelse för förtal. Frågan är vad rättsväsendet med Morgan Johansson som högste ansvarige minister skall skylla myndighetens inkonsekventa agerande på i sina tappra försök att skydda SD:s partistyrelses ledamöter.

Efter lång betänketid lämnar Östersunds Tingsrätts rådman Kent Ehrenhöök ett besked om att målet inte kan tas upp utan måste kompletteras. Tidsfrist för kompletteringarna är en vecka med slutdatum torsdagen den 24/9 2015. Det är samma dag som Gerhard Carlsson fyller 80 år. Kent Ehrenhöök försåg honom med rätt sorts 80-årspresent. Förlängning begärdes för detta samt att Gerhard Carlsson helgen före även skulle begrav sin hustru. Detta plus att målet till sin omfattning berör ett 25-tal personer ses Kent Ehrenhööks förlängning till 1/10, med besked utan möjlighet till ytterligare förlängning, som en kvalificerad partsinlaga, där Gerhard Carlsson talan skall göras så undermålig som möjligt.

 

Tillbaks till start.

 

carlfestin@hotmail.com