*    Atlantispartiet.

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Vägledning.

För att medborgarna skall förstå skillnaden på Atlantispartiet och Sverigedemokraterna sätt att driva politik och organisation så presenteras här verkliga exempel på hur en Atlantispartist förväntas agera och hur man inom Sverigedemokraterna faktiskt agerat.

Moskéer.   Föreslagen placering av moské som ledde till uteslutning för Carl Festin.

Islamofobi. Vad europakonventionen säger och Sd-krav.

Diskriminering. Inga politiska problem för Sd. 

Yttrandefrihet. Med medlemskap i SD mister man sin yttrandefrihet.

Politiska belastningar. Vad som är politiskt belastande i Sd. 

Etik. Sd har egna etiska riktlinjer .

Kontroll. Nolltolerans eller förlorat kontrollen.

Misskötsel. Kvalitéer som är misskötsel och vad som premieras inom Sd.

Tillbaka till start.

 

carlfestin@hotmail.com