*    Atlantispartiet.  

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Jämtland kan bli eurpaledande på energi!

Indien startar snart sin första toriumanläggning.

Så gör man även i Norge som har 120 ggr mer energi i torium än i olja.

De söker svenska samarbetspartners.

    Kina har toriumreserver som skulle räcka i 20 000 år.

Europa och USA har stora ekonomiska intressen i fossila bränslen och bygger ut kol och olja. 

De har inget intresse av torium och förstärker den globala uppvärmningen.

 

För oss är snö och vinter vår största turistiska arbetsgivare.

Vi har ett folkägt kraftbolag och vem i hela Europa har större ekonomiska och politiska intressen av

 att bli Europeiskt centrum för toriumteknik? 

Viken annan region i EU har större intresse än Jämtland att driva på klimat och energifrågan?

                 

Vilken typ av personer vill du skall leda Jämtlands in i framtiden?

Det känns tryggt att veta att styrelsen för Svenska Vattenfall nu har satt en I-ingengör på VD-stolen.

Med Atlantispartiet så är det politiska och det verkställande personerna kurskamrater och gamla bekanta. Därmed kan man enkelt dra slutsatsen att det idag inte finns något annat parti som kan ställa upp en trovärdigare och starkare energipolitisk representation. 

Till Vattenfall kommer därför att överlämnas strategisk information och unik kunskap som kan göra världen helt oberoende även av

torium och nucleär samt fossil energi.

Sverige och Vattenfall AB kan bli världens största energileverantör på hittills helt outnyttjade energikällor! 

 

               

Med Atlantispartiet fås en politiskt kraftfull unison svensk energipolistisk inriktning baserad på teknisk-ekonomisk kompetens. 

Jämtland och Jämtkraft skall inte vara passiva åskådare!

Tillbaks till start.

 

carlfestin@hotmail.com