*    Atlantispartiet.  

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Alla partier påstår sig vara miljövänliga men inga är det!

    

Drivmedelsskatten för en buss ger i Sverige ca 25 kr/mil och trafikerar glesbygd.

En personbil ger knappt 7 kr/mil i drivmedelskatt/ mil.

Exemplen ovan 25 kr/person respektive 1,70 kr/person och mil i drivmedelsskatt.

Om man fick dra av samma belopp som ensamresenär som samåkande skulle folk fylla bilarna.

 Ta miljöansvar, samåk och dra av dina resekostnader som om du körde egen bil!

Samåkningstariffer enlig Atlantispartiet. 

Prislista.

Pris passagerare: Antal mil enkel väg färdsträckan x 5 kr. 

Omväg: 20 kr/mil extra körsträcka.

Exempel: En medresande bor 3 mil från jobbet efter färdsträckan och hämtas upp 1 km från färdvägen.

Tariffen blir då enkel väg med hämtning 2 km extra körsträcka + 3 mil efter färdsträckan.

0,2 x 20 kr + 3x5 kr = 19 kr.

----------------

Genom att följa prislistan ovan underlättas samåkning. Din miljöbelastningen kan du reduceras till 1/5.

Följ Atlantispartiets rekommendationer och ge de "miljövänliga" riksdagspartierna panikångest!

Ångest över mindre skatteinkomster på drivmedel och biltullar. Hur går det med bilbranschen och vägbyggnadsjobben om efterfrågan kraftig minskar. Hur skall det gå om vanligt folk får pengar över utanför statens kontroll? Får de för mycket pengar över att de slutar jobba? Tänk om pengarna går till semesterresor utomlands istället för skatt härhemma? Tänk om folk får råd att bo kvar på landet och jobba i stan? Tänk om folk tycker förslaget är bra och riskerar förlora makt om vi inte genomför det?  Tänk om vi genomför miljöåtgärder när vi helst bara vill skylla på varandra vad som borde gjorts men inget göra. 

Tillbaks till start.

 

carlfestin@hotmail.com