*    Atlantispartiet.

Tillbaks till start.                            

 Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Utgånsgpunkter för stadgar för Atlantispartiet.

§ 1. Atlantispartiet har som uppgift att politiskt förträda Global Scientific Authority intressen till en global frivillig avgift för tillgång till copyright.

§ 2. Beteckning, symboler, kunskaper etc som direkt är beroende eller kan förknippas med Global Scientific Authoritys intressen tilldelas Atlantisparti som har att uppfylla och upprätthålla moraliska, etisika och demokratiska krav fastställda av Global Scientific Authority.

§ 3. Atlantisparti och dess företrädare skall agera på sådant sätt att de mot allmänheten utgör och även av allmänheten betraktas som en garant för att skapa, upprätthålla och skydda mänskliga värden. 

§ 4. Varje geografiskt område har att inom fastställda ramar och fastställda demokratiska regler i öppen och fri debatt skapa de villkor som de anser bäst företräder medborgarnas intressen.

§ 5. Företrädare för Atlantispartiet skall på alla politiska nivåer identifiera investeringar och projekt som ger maximal avkastning i mänskliga värden.

§ 65. Företrädare för Atlantispartiet skall för Global Scientific Authority överlämna och styrka insatser enligt §4 så att varumärket kan vidmakthålla en frivillig global avgift för tillgång till copyright och av den globala medborgaren betraktas som garant för mänskliga värden.

De som förstår ovan politiska idé är atlantispartister. 

Tillbaks till start.

carlfestin@hotmail.com