Kommentar till dagens platskassedebatt i riksdagen längst ned. (29/1 2020)

                     *    Atlantispartiet.

   Tillbaks till start.

Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Etablissemangets plastbluff!

Politikerna försöker vinna platser runt grötfatet genom åtgärder mot plasten. 

De låtsas göra miljöinsatser istället för att angripa syndarna, fossil och fordonsbranscherna.

Plastens andel av klimathotet.

Plast har olja och naturgas som råvara. Ca 4 % av dessa råvaror används till plast.

Som konsument kan man grovt jämföra sin plastförbrukning i Kg med med hur många liter man tankar eller förbrukar på sina flygresor. Att lägga skatt på sugrör och plastpåsar är för att slippa göra något åt de verkliga men kapitalstarka syndarna, fossil och fordonsbranschen.

Återvinning av plast.

Miljömupparna, politiker och miljorganisationers företrädare, som vill skapa sig en ädel miljöprofil och en plats runt grötfatet, förordar att plast skall återvinnas. 

Plaståtervinning är fullständigt meningslös med direkt kontraproduktiva miljökrav.

Cementindustin har fått politiska krav avseende maximal andel plast i sin förbränning. Plast ersätts med annan energi, förträdesvis olja.

Det innebär att all den plast man inte förbränner ersätts med mer fossil olja och återvinningen och är därför för klimathotet direkt kontraproduktiv.

Plastpåsar som går till förbränning och energi har dubbel konsumentnytta relativt olja och kol för direkt energiproduktion. Skatt på plastpåsar, sugrör etc är bara för att ge kännbara ingrepp hos allmänheten för att lura dem att man tar klimathotet på allvar. Så undgår fordons och fossilbranschen politikernas fokus.

Marknad för plastrester.

Miljömupparnas vurmande för återvinning ökar plastförekomsten i naturen.

Om miljömupparna istället ägnade sin energi på att få till bra och rena förbränningsmetoder av plast så skulle upptaget av olja minska i motsvarande grad. Om det fanns en markand för plastsopor skulle jordens fattigaste medborgare samla in och sälja plast till förbränning. Det skulle finnas en marknad som många människor kan finna en ekonomisk försörjning på. Plast som i motsvarande grad skulle minska upptag av olja och kol. Med miljömupparnas krav på återvinning blir det en mycket sämre marknad för plastsopor. Plasten blir ett miljöproblem som såväl ökar oljeupptag, mängden plast i naturen som sucessivt bryts ned till microplaster samt undandrar sopsamlarna en starkare efterfrågan och högre inkomster. Stora resurser används för att återvinna plast. En återvinning som är miljömässigt och socialt kontraproduktiv.

 

                                           

                          Varför återvinna det här när det kan ersätta                                                                                  mer av det här? 

Enligt en statlig utredning exporterar Sverige 30 000 ton plastavfall/år till länder med tveksam hantering. 30 000 ton som skulle kunna eldas i svensk cementindustri och ersätta 30 000 ton olja. Det är ca 3 kg plast per svensk och år. Ett enskilt beslut som skulle ge mer än skatt på plastkassar.

50 plastkassar på en liter bensin!

Populistiska miljöåtgärder hotar vårt klimat. (29/1 2020)

Sveriges regering avser att lägga tre kronor i skatt på varje plastkasse. Detta är ingen miljöåtgärd utan är kontraproduktivt som politiskat spel för att ge sken av att vår regering bryr sig om miljön. Pengarna skall inte heller omfördelas till några miljöåtgärder utan gå oreserverat in som en skatt i statsbudgeten. Plast och bensin är båda kolväten som lyfter kol upp i atmosfären och förbränns till koldioxid och vatten. I princip är de jämförbara viktmässigt där en liter bensin motsvarar 50 plastkassar. Med samma koldioxidbeskattning på bensin som på plastkassar så blir det 50 x 3 kr = 150 kr/liter. I Sverige förbrukas ca 100 plastkassar/person och år eller motsvarande 2 liter bensin. Att få bort all förbrukning av plastkassar motsvarar således 2 liter bensin per svensk och år.

 

Tillbaks till start.

carlfestin@hotmail.com