*    Atlantispartiet.

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Moskéfrågan i Östersund.

I Östersund har byggbolaget PEAB övertagit fastigheten för Fältjägaregemetet I 5. Samarbetet mellan S-kommunen och PEAB har inneburit en monopolsituation. Kommunen är ständigt förlorare i affärer med PEAB och har förlorat över miljarden i dåliga affärer.  PEAB har som motpart vunnit det kommunen förlorat. Monopolsituationen gör att seriösa företagare avstår etablering. Östersundarna har gått miste om tusentals jobb. För att dölja det politiska misstaget har Östersunds S-kommun försökt öka områdets attraktion med fortsatta kommunala satsningar. Kommunen har aktivt medverkat till att styra byggprojekten till PEAB och kommunen har på alla sätt medverkat till att undvika konkurrens.

Politisk idé med medborgarförslag om religöst centra på stadsdel norr.

Det är politiskt tabu att säga att där invandrare etablerar sig minskar attraktionsvärdet.  Om det däremot är fler som attraheras av en multikulturell miljö så blir de marknadsekonomiska konsekvenserna det omvända med ökat attraktionsvärde. Den marknadsekonomiska bedömningen i Östersundsområdet är att en styrning av fler invandrare mot stadsdel norr skulle kosta PEAB 100-tals miljoner i minskat attrakationsvärde. Dessutom straffa S-kommunen för sitt generösa samarbetet med PEAB. Området var i praktiken fortfarande obebott och mycket centralt. Valkretsen och den närmaste hade minimalt med Sd sympatisörer. Platsen var också mycket bra val för den muslimska församlingen. Nya bosättare vet redan i förväg om moské-planerna och optimala förutsättningar råder således för en lyckad integration. Bra för alla medborgare. 

Dubbelmoralen avslöjades genast när medborgarförslaget fick avslag i såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige och den enda som stödde det var SD:s KF-ledamot Gerhard Carlsson.

I februari 2011 dök dock förslaget upp igen då muslimska församlingen tillsammans med fastighetsägaren tagit till sig förslaget och presenterade en ritning på en moské på den plats som angetts i medborgarförslaget. Nu blev alla partier helt plötsligt jättepositiva och snart var det inlagt i den nya stadsplanen.

Att styra invandrare till områden med störst vilja för integration är en bra lösning för alla medborgare. Det är också en bra politik även för de som gärna avstår integration. 

De som förstår ovan politiska idé är atlantispartister. 

Sverigedemokrater agerarar enligt följande modell.

Sd-distriket startar en namninsamling om folkomröstning för att förhindra moskébygget med argument i strid mot mänskliga rättigheter och europakonventionen.  Hetsar mot muslimerna generellt om vilka brott de gör men också specifikt mot Östersundsborna som planerar moskéen. Församlingen har redan en för trång lokal som används som moské. Några brott enligt Sd:s varningar är inte kända. Folkomröstningens enda möjliga utfall skulle bli att få moskén flyttades till en förort med redan etablerat boende. Alla är förlorare och Sd drar på sig idiotstämpeln. I genmälet till SD:s partistyrelse förklarades den politiska poängen men tanken var på för hög för dem och tilltaget att föreslå en plats för en moské renderade i uteslutning.

Carl Festin, hade då medborgarförslaget lades 2010, redan inlett det politiska samarbetet med Sd-förening Östersunds ordförande Gerhard Carlsson. Festin gick med i Sd i februari 2013. Uteslöts redan 16:e september med motiveringen att han inte stod bakom partiets grundläggande värderingar baserat på ovanstående medborgarförslag. 

De som stödjer Sverigedemokraternas agerande i frågan skall förbli Sverigedemokrater.

Tillbaka till vägledning.

( PEAB försöker nu komma ur det politiska dilemmat skapat av medborgarförslaget. De utnyttjar sin monopolsituation och sätter världens högsta prisbild på moskékalkylen för att få moskén flyttad till annan plats. ) 

carlfestin@hotmail.com