*           Atlantispartiet.  

 

                                                Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Återför kapital till glesbygden!

 Ränteavdragen göder storstadens bostadsmarknad. Hela landet får betala!

År 2006 motionerde jag, Carl Festin, inom Centerpartiet om en skatteförmån för landsbygdsutveckling.

Motionen förkastades av Centerpartiet och är nu upphovsrättsligt ägd av Atlantispartiet.

Motionens principiella innehåll.

Reavinstbeskattningen av husförsäljning skulle vid val av flytt till glesbygdskommuner avskrivas med 20 % per år.

Det vill säga att den som flyttat till och bott 5 år i glesbygdskommun undgår helt reavinstbeskattning.

Fördelar storstäder.

En flytt till glesbygd friställer bostäder i storstad. Rörligheten ökar och möjligheten för storstadsborna att hitta bostad billigare och närmare jobbet.

Detta minskar såväl deras boende- som resekostnader. De får även mera tid över till barn och fritid som är en ren välfärdsvinst.

Trycket på infrastruktur och utbyggnadskrav som belastar den offentliga och kommunala ekonomin minskar.

Ett kortare resande ger en positiv miljöeffekt. 

Billigt boende      Dyrt boende

Fördelar landsbygd.

Modellen gynnar inflyttning av personer som vill frigöra kapital till något syfte.

En stor del av inflyttarna blir således kreativa krafter som har för avsikt att skapa något eget av möjligheten.

Bara genom en inflyttning ökas behovet och utnyttjandegrad av befintlig infrastruktur och byggnader.

Folkökning ger ökad efterfrågan på offentlig service. Skolor och andra överflödiga offentliga lokaler slipper förfalla och behovet av personal ökar.

Behovet av hantverkare och personal inom all privat verksamhet ökar.

Offentliga kostnader för arbetslöshet i glesbygd, tomma lokaler, nedskärningar är problem som dramatiskt minskar och ger en ren offentlig besparing.

Nationalekonomiska fördelar.

Modellen skapar ett utjämnat befolkningstryck där nuvarande gigantiska skillnader skapar problem för alla oavsett befolkningstillväxt eller avfolkning. 

En utjämningsfaktor på ca 40 000 personer per år i minskade strömmar är en realistisk bedömd effekt! ( Kommentar nedan)

De offentliga besparingarna men även de humana enskilda levnadsvillkorens är nationalekonomiska vinster.

Skattereduktionen för en inflyttare är avgränsad enskilda individer men  lönsam för nationen.  

Fytt till utland och arv till utland blir mindre om det finns ett bra och konkurrenkraftigt alternativ i svensk glesbygd. 

Med en individs etablering i glesbygd stannar kapitalet inom landet. 

Kostnader för ränteavdrag och reseadrag minskar och blir en direkt offentlig besparing.

Återföring av kapital till glesbygden en nationalekonomisk vinstlott!

Kreativ här 

 

och passiva här!     

Kommentar.

Den som tar steget att flytta för att frigöra kapital gör det av ett motiv och förverkligande av en idé. Det innebär att pengarna kommer att användas till inflyttningsorten. Behovet av hantverkare, byggare och eventuellt nyetablerade företag ger även behov av offentlig som privat service. En inflyttare till glesbygd ger därför mångdubbel effekt eftersom ökat behov av redan glesbygdsboende förvärvsaktiva gör att de slipper flytta. Främst barnfamiljer kan få ett mycket bra boende till bråkdelen av kostnaden. Ett mycket  konkurrenskraftigt alternativ för dessa grupper om det finns fasta jobb. Glesbygdens människor är också sedan länge tvingade till kreativa lösningar. Lösningar som kommer att blomma upp om det finns generella regler istället för suspekta bidrag till konstruerade ändamål. Bidrag som mest används av politiker och deras partier. Genom att utlova högsta bidragsnivå försöker de köpa sig glesbygdens röster. Bidragsberoende skapar politikerberoende och är därför oerhört bra korruptionssmörjmedel. Gynnas gör personer vars kvaliteer är goda relationer med politiker och offentliga tjänstemän medan innovatörerna och driftiga direkt missgynnas och slås ut av otillbörlig konkurrens. Bidrag ges av politiker för att gynna politiker. För att komma bort ifrån detta kvävande system måste generella regler finnas som är oberoende av goda personliga realationer med politiker och offentliganställda tjänstemän. Avskräckande exempel kan ges.

Den konceptuella idéen ägs av Atlantispartiet.

Tillbaks till start.

 

carlfestin@hotmail.com