*    Atlantispartiet.  

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Landsbygden falskt beskriven!

 36 miljarder i landsbygdsstöd på 7 år. Ca 5,1 miljard per år.

Vilka områden får ta del av det? Företag som finns på ca 98 % av landets yta som inte är stad och storstad.

Samma period har ca 210 miljarder betalats till EU som i sin tur är största finansiär av landsbygdsstödet.

Av 6 kronor får vi tillbaka 1 krona. Atlantispartiet vill att även de 5 övriga kronorna skall satsas i Sverige.

Produktion spannmål 540 kg/svensk.                     Produktion mjölk 300 kg/ svensk.

                          

Export gruvnäring 145 miljarder per år. / Export skogsnäring 130 miljarder per år.

Spekulationsförluster främst i fastigheter i storstäder? Storstadstöd?

Bankstödet 1993 var 65 miljarder! Vem tog del av dem? 

Ca 100 miljarder i ränteavdrag för bostäder och det mesta i Stockholm.  30 miljarder ren skattesubvention i storstadstöd?

ROT-avdragen på 17 miljarder. Ekonomiskt stöd till de välbärgade främst i storstad.

Rikets styre, 12 miljarder till i huvudsak Stockholm. Stockholmsstöd?

Myndigheter hyr lokaler för 8 miljarder i Stockholm. Stockholmsstöd?

75 miljarder i olika anställningsstöd. Främst inom servicenäringar i tätorter.

 

Vattenfall köpte NUON för 90 miljarder, 30 gick upp i rök. Cheferna har fått 120 miljoner. Rådgivarna en vinst på 443 miljoner.

Vattenkraftproduktion per år ca 65 miljarder Kwh, ca 65 miljarder kronor i konsumentled. Producerat i glesbygd!

       

Vart skapas produktionsvärdena och vart försvinner de?

Landsbygdsupproret: Atlantispartiets ekonomiska argumentation konkretiserar orättvisorna!

Tillbaks till start.

carlfestin@hotmail.com