*    Atlantispartiet.

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Carl Festin uteslöts för att ha föreslagit en placering för en moskée. Rätt att bedriva religiös verksamhet är inskrivet i Europakonventionen.

Atlantispartister försvarar och står helt bakom mänskliga rättigheter och internationella konventioner.

Lögnare?

  

Enligt Åkessons nolltolerans hösten 2012 skall det inte längre finnas plats för rasister, extremister eller rättshaverister. Den 12/2 skriver Åkesson i DN-debatt. Alla Sverigedemokrater som uppträder olämpligt och skadar partiet anseende  får ta konsekvenserna för detta. 

Att hålla fast vid mänskliga rättigheter och Europakonventionens artikel 9 är att skada partiets anseende och leder till uteslutning. Om nolltoleransen fortfarande är Åkessons officiella uppfattning så har han förlorat kontrollen över partiet. Då är han bara en lakej för de som har gjort till sin uppgift att bekämpa islam och de redan i Sverige boende muslimer. Det är något helt annat än att kritisera förd invandringspolitik. Att inte acceptera det historiska invandringspolitiken förutsätter inskränkningar för de medborgare som redan bor här men som enligt partiet inte är önskvärda.   

Tycker man att försvar av mänskliga rättigheter och internationella konventioner skadar partiets anseende är man Sverigedemokrat.

 

Tillbaks till vägledning.

 

carlfestin@hotmail.com