*    Atlantispartiet.

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Europakonventionen.

Envars skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion ellelr tro genom gudstjänst , undervisning, andaktsutövning  och iakttagande av religiösa sedvänjor.  Europakonventionen artikel 9. 

De som följer europakonventionen är atlantispartister. 

Som företrädare och förtroendevald för Sverigedemokraterna har man både att förhålla sig till partiets etiska riktlinjer såväl som även att ställa sig bakom partiets grundläggande värderingar.

Att bli utesluten ur Sd för att man föreslagit ett bra läge för en mosképlacering ger klara besked om att Sverigedemokraterna i sina grundläggande värderingar inte ställer sig bakom Europakonventionen. 

De som stödjer Sverigedemokraternas agerande i frågan skall förbli Sverigedemokrater.

Tillbaka till vägledning.

 

carlfestin@hotmail.com