*    Atlantispartiet.

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

 Invandringsfrågan.

Invandringspolitiken är belagd med ett politiska tabu. Medborgarna fattar besluten utan kunskaper. En samhällsanalys där alla politiska partier är överens om analysens riktighet är enda sättet att få ett riktigt demokratiskt mandat. Det gäller alla frågor men är i invandringsfrågan så spridd att stadsministern hävdar dess lönsamhet medan andra hävdar kostnader på över 100 miljarder per år. När de som har politik som ett heltidsjobb är så spridda i uppfattning vad skall då medborgarna ta ställning till? Vilket mandat har våra regering och riksdag fått?

Invandrarna hamnar i ett svenskt system utan några som helst kostnadsramar. Ett system de inte haft någon som helst del i att bygga upp. Utan prislapp, utan mandat och utan folklig förankring är det en god mylla för alla sorters avarter och extrema åsikter. När fakta saknas ges utrymme för alla att skapa sin egen verklighet. Rasism, främligfientlighet och andra avarter skall således även skuldbeläggas dem som försvårar och undanhåller vetenskap och fakta. Atlantispartiet är det enda svenska parti som har krav på fakta och vetenskap i invandringsfrågan. 

Vad skulle svaret bli om vi fick välja mellan att ta emot en ensamkommande flykting eller ge tält och köksutrustning till 360 familjer. Väljer man det senare får man också över till filtar för ytterligare 3600 familjer.

 

Tillbaka till start 

carlfestin@hotmail.com