*    Atlantispartiet.

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Prognosfel.  

Den 4:e Juni 2014 presenterar SVT grova prognosfel för trafiken. Till tre fjärdedelar överskattad. Norr och väster om Stockholm överskattad med 30 %. 

Prognoschef Peo Nordlöf skyller på en avancerad prognosmodell. Ingen beslutsfattare vågar ifrågasätta den.

 

Samma prognosmodell har använts i hela landet.

Jämtländska politiker har inte vågat ifrågasätta Jämtlands läns tilldelning på mindre än en promille av den nationella tilldelningen.

Slutsats: Överskattning täcks av underskattning i resterande fjärddedel och Jämtland är stora förlorare i prognosmodellen.

 Infrastruktursatningen.

Det är ett ständigt återkommande klagomål på vår Jämtländska vägstandard. Hur har då våra lokala politiker lyckats hantera frågan?

522 miljarder skall satsas på svensk infrastruktur.

Hur har dessa pengar då fördelats?

Om vi skulle dela på bitsocker skulle det se ut så här!

Hela Sverige skulle ha 18,15 kg att fördela.

 

Med ca 11  procent av ytan skulle Jämtland få 2 kg.

Vi fick 17 gram eller 5 sockerbitar.

Övriga Sverige får fördela 5550 bitar.

Är det Du eller övriga svenskar som röstat fram Jämtlands politiska företrädare?

Har vi de vägar vi förtjänar?

Vem sköter lokala intressen bäst? Ett lokalt eller nationellt parti?

Våra nationella företrädare har lyckats med att få mindre än 1 promille av landets infrastruktursatsning.

En jämte får vägjobb på var 1110:e  i övriga Sverige.

Konkurrensverket har till 99,97 procents sannolikhet förklarat att det finns en byggkartell i Östersund. När förundersökningen gjordes var det med farhågor att den skulle avslöjas av Östersunds kommun.

Den som rimligtvis borde vara mest intresserad av att byggkorruption inte förekommer saknade förtroende hos konkurrensverket.

Om såväl byggföretag som kommun är inblandade är det logiskt att statsmakten avstår från anslag i gödande av korruption.

Är det därför våra ledande S-politiker är tysta?

 

 

Tillbaka till start 

carlfestin@hotmail.com