*    Atlantispartiet.  

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Grundare.

För att driva lokala frågor behövs ett parti utan ett nationellt beroende och med 

sin bas i den region de verkar.

 

 

Carl Festin, civ. ing i Industriell Ekonomi.  Har i många år med sin ekonomiska kompetens och erfarenhet som controller inom IKEA haft stort inflytande på de politiska besluten i Östersunds kommun. Beskriver även den lokala politiska misshushållningen på www.zensur.se. Kraftig EU-skeptiker. Tidigare i Junilistans regi. Historiskt intresserad och har på hemsidan www.resmalet.se gett logiska förklaringar på förhistorian baserat på en sentida återfyllnad av Medelhavet. Bevakar sina resultat mot vetenskapens ständiga intrångsförsök. Utesluten ur SD på grund av att han föreslagit stadsdel norr som lämplig plats för moské och motsatt sig SD-distriktets folkomröstning.

 

Gerhard Carlsson, 79 år kommunfullmäktigeledamot nu representerande nu allianspartner Framstegspartiet. Utesluten ur SD trots skriftliga motbevis och utan att partiet redovisat någon som helst grund för övrigt framförda anklagelser. Egentlig orsak var att vägra stötta SD-distriktets folkomröstning mot en moskée i Östersund.

 

 

Tillbaks till start.

 

carlfestin@hotmail.com