*    Atlantispartiet.  

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Etablissemangets köttbluff!

Kornas rapande och fisande ger inga klimateffekter alls. 

Grundskolekompetens som etablissemanget inte beaktar.

Fotosyntesen.

6CO2 + 6H2O + energi (solljus) → 6O2 + C6H12O6 

6 koldioxid + 6 vatten + sol =  6 syre och en glykos.

Glukosen är basen i cellolosan som bygger växterna.

Slutsats.

Varje droppe fossil olja och varje gram kol har kolatomer som måste bindas i cellulosa för att inte öka mängden kolatomer och koldioxid i atmosfären.

Kor

Levande varelser, människor och djur, reversesar processen för att få energi.

6O2 + C6H12O6  = 6CO2 + 6H2O + energi 

Inte en enda kolatom tillförs kretsloppet av rapande och fisande kor. 

Bluffen applicerad av etablissemanget.

  Kor släpper ut metangas CH4 som är ca 25 ggr värre växthusgas än koldioxid = SLUTA ÄT KÖTT!

Vad säger den kemiska formeln.

CH4 + 2 O2 =  CO2 +  2H2O 

Metangas + syre = koldioxid +vatten.

Metangasen utsläppt i atmosfären är instabil och är helt upplöst på ca 8 år. Det är en del av kretsloppet.


Slutsats.

All metangas en ko tillfört under hela sin livstid är borta 8 år efter att kon dött och har metangasen har blivit koldioxid och vatten. Metangasen är en del i fotosyntesen.

Beaktat alla idisslare så har deras metangasutsläppen och bidrag med växthusgas över tiden och evolutionen varit i stort sett konstant. Lika högt tillskott som sönderfall. Det kan liknas med att en sjö där nivån över tiden variera marginellt eftersom inflöde ( tillförseln) styr storleken på utfödet. (sönderfallet.) 

När du startar bilen har du tillfört mer kol till kretsloppet än samtliga idisslare under hela evolutionen!

Varför bluffar etablissemanget?

Pengar!

Fordons och fossilbranscherna är båda mycket stora och finansiellt starka branscher. Genom att hävda att kor tillför nästan lika mycket växthusgas, men aldrig berättar om det lika stora sönderfallet, får man allmänhet och politiker att flytta fokus från sitt egna ständigt adderande tillskott. Media, politiker och övrigt etablissemang inklusive offentligt finansierade forskarna är beroende av pengarna. Genom att aldrig ta med metangasens sönderfall lurar man aktivt allmänheten att driva på politiska åtgärder och beslut på helt annat än på syndarna, fordons och fossilbranscherna. I Sverige finns massor av obruten mark som inte betas. Svenskt kött av betande boskap har mindre frakt och därmed mindre klimatpåverkande effekt än sojabiffar, bananer, tomater och annat grönt som måste fraktas hit.

 Köttbluffen bevisar att etablissemanget saknar all etik och moral och gärna lurar hela mänskligheten för att skydda sina egna finansielle särintressen!


Tillbaks till start.

 

carlfestin@hotmail.com