*    Atlantispartiet.  

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

EU-valet.

Valet där uppemot 90 procent av jämtarna röstar mot sin egen vilja!

EU-kritisk, eurokritisk och brittiskt i sitt förhållningsätt till EU finns inga svenska ledamöter som företräder.

EU-vänlig, euro-positiv och stöttande av Angela Merkels politik är vad 90 % av jämtarnas representation mot sin vilja i EU stödjer.

Atlantispartiet står för ett eget Brexit, Jamtix och den brittiska EU-skeptiska hållningen.

 

                                  Nationellt                                                  Partigrupp i EU ( Uppdatering görs så snart grupperna tagit form.)

               EU-positiv, i EU-positiv allians.                      EPP:  EU-positiv. Tysk höger, 42 tyska ledamöter CDU/CSU =Merkel.

               EU-positv, i EU-positiv allians.                       EPP:  Som ovan = Merkel. 

         EU-positiv, i EU-positiv allians.                     ALDE: EU-positiv. Tyska FDP störst med 12 ledmöter = Merkel.

               EU-positiv , I EU-positiv allians. (not 1.)       ALDE: Som ovan. Tyska FDP har i 5 år samregerat med CDU/CSU = Merkel.

                EU-positiv, dominant i opposition.                   S & D:  EU-positiv. Tyska SPD störst med 23. Röstar nästan alltid som EPP = Merkel.

                EU-kritiskt, följer S nationellt.                         GUE/NGL: Mer integration, antikapitalistiskt. Tyska Die linke störst med 8.

                EU-positiv, följer S nationellt. ( not 2.)            G/EFA: Besluten skall fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Fr 15, Ty 14.

 * EU-kritskt, Alliansfritt. ( not 3.)                        Främst jämtändskt alternativ som visar behovet av ett svenskt alternativ för brittisk EU-skeptisism.

      EU-kritskt, men islamfientligt krav på företrädare. ( not 4.)   NI: Grupplösa. 

 

Kommentarer.

Not 1. Centerpartiet hade både EU-positiva och EU-negativa på sin lista. Alla EU-kritiska Centerröster hamnar i den mest EU-positiva gruppen av alla.

Not 2.  Miljöpartiet vill öka EU-makten för sina hjärtefrågor medan minska dem för andra. Konsekvensen av sådan politik är att för att få igenom sina frågor så måste man stötta andra som också vill ha ökat EU-inflytande för sina frågor. En en röst på Miljöpartiet blir därför en röst på ökad EU-makt.

Not 3. Företräder sannolikt 80 procent av svenskarnas syn på EU och 95 procent av jämtarnas. En röst på Atlantispartiet och sig själv är ett sätt att påvisa den representativa bristen på ett svenskt alternativ som en majoritet av svenska folket företräder. En röst på Atlantispartiet innebär också en röst mot de EU-positiva riksdagspartierna och deras politiska mandat att i Sverige driva en EU-positiv politik. Rösta på dig Atlantispartiet och på dig själv.

Not 4. SD vill samarbeta med UKIP och DF. De är i sin tur skeptiska på grund av SD:s rasistiska historia. Problemet löses för UKIP och DF genom att påvisa folkomröstningen i Jämtland och att de kommer att anmälas olagliga att uppbära EU-bidrag.

Tillbaks till start.

carlfestin@hotmail.com