*    Atlantispartiet.  

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Eget lokalt parti.

För att driva lokala frågor behövs lokalt engagemang.

Om ni delar Atlantispartiets grundvärderingar om att fakta och vetenskap 

skall utgöra basen för den politiska diskussionen så är ni på god väg till ett lokalt Atlantisparti.

Då lär ni även dela vår uppfattning om demokrati och EU-, landsbygds- och invandringsfrågor.

 

Varumärke! 

 Atlantispartiet kommer att jobba som ett varumärke där lokala partier är helt fristående.

Varumärket skall uppfylla fastställda demokratiska grundvillkor.

okala partier som är goda representanter för varumärket har en helt självständig roll att nominera kandidater i Atlantispartiets namn i samtliga val. Det ger en överlägset fri demokratisk roll att driva lokala frågor utan hänsyn till centralstyrda direktiv. 

 

Varumärkets symbol är tjurhornen vid Knossos på Kreta.

Om det är en symbol för tjurhorn är antaget. Om det är något annat och även har ett praktiskt syfte har man inte lyckats utröna. 

Fakta och vetenskap kan således i framtiden ge en helt annan tolkning än som symboliska tjurhorn.

Grundvillkor.

Vetenskap och fakta samt omvärderingar av dessa är en garant för att Atlantispartiet alltid är och kommer att förbli i politikens  framkant. 

Konkurrens och korruption betraktas som motsatser varvid konkurrens på lika villkor i alla sammnhang skall främjas.

Stadgemässigt kommer konkurrensen att förtydligas och även genomsyra partiets representation. 

Lika villkor: Samtliga partibidrag slås samman och fördelas efter medlemsantal.

Konkurrens: Varje vald representant måste ha minst en utmanare och väljas genom absolut majoritet i slutna val.

Förening: Varje förening har sina egna medlemmar utan geografisk indelning.

Frågor

För frågor om att bilda lokalt parti Carl Festin 063-85086. 

Tillbaks till start.

 

carlfestin@hotmail.com