*    Atlantispartiet.  

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

 Över 50 års P-böter utan grund! 

Miljontals p-böter bör återbetalas!

  Ventilkontrollen vetenskaplig bluff!

Parkeringsbolagen bötfäller medborgarna för att parkerat över tidsgräns utifrån ventilkontrollen.

Ventilkontrollen innebär att läget på ventilen kollas och noteras som klockans heltimme och är det inte ändrat anses det som om fordonet inte körts.

P-bolagen anvisar till rättsfall från början av 60-talet.

Antalet möjliga lägen, 12 stycken, på varje hjul.

Det finns med fyra hjul 12x12x12x12 = 20736 möjliga lägen.

De matematiskt okunniga svenska juristerna drar därför slutsatsen att det bara är 1 chans på 20736 att hjulen står lika om man kört. 

Därmed döms till P-bolagens fördel. Slutsatsen är dock fullständigt matematisk fel.

Göran Lambertz, svensk juridisk elit.

Korrelationen mellan hjulen är fullständig. Ventillägena följer varandra och kan i förväg exakt beräknas där fasförskjutningen mellan ventilerna beror på olika hjuldiameter. Med nya och välskötta däck sker ingen fasförskjutning alls. Med P-vaktens önskan att tjäna pengar kan man misstänka att en lika fasförskjutning på alla hjulen tolkas som bara en smärre rörelse som ger böter. Det kan ha varit en betydande körsträcka och lång bortavaro från P-platsen. Ventilkontrollen kan således drabba upp till var fjärde som kört och därmed oskyldig, med böter. 

Undertecknad meddelade därför Domstolsverket att domare bör upplysas om detta 50-åriga domstolsfel.

Domstolsverket vägrar dock framföra detta till domstolarna. Här meddelat innebär att domare som dömer till bot baserat på ventilkontrollen gör medvetna tjänstefel.

En för medborgarna rättsvidrig praxis föder en tveksam bransch. De som fått bot enligt denna felaktiga bevisning bör begära sina böter tillbaka!

( Till domstolsverkets medarbetar gavs möjlighet till praktisk självtest av de matematiska sambanden. Ställ cykelns ventiler i samma läge. Cykla en km och kolla fasförskjutningen. Om ingen finns så finns ingen heller efter 2 km. Finns fasförskjutningen kommer den att bli 2 ggr, 3 ggr etc större för varje ny avverkad km. Hjulen är helt korrelerade och ventilkontrollen baserad på slump är bevisad  matematiskt fel.)

Tillbaks till start.

 

carlfestin@hotmail.com