*    Atlantispartiet.

                            Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Diskriminering.

Rätten att i allt väsentligt bli behandlad som alla andra medborgare betraktas som en mänsklig rättighet i enlighet med FN:s deklartioner om de mänskliga fri- och rättigheterna. 

De som förstår ovan politiska idé är atlantispartister. 

Att som part bli anklagad för att det i stadgarna finns inskrivet rätten att diskriminera innebär att partiet bedriver en olaglig politisk verksamhet. Östersund reagerade naturligtvis starkt mot Åke Durres uttalande.  Sd:s chef för ombudsmännen, Stefan Jakobsson, tycker inte alls att det är något problem att Sd blir anklagad för det. Det är uppenbart att man betraktar diskriminering som något man inte vill ta avsånd ifrån.  Sd:s politik handlar inte enbart om att minska invandringen utan även att diskriminera de muslimer som redan bor och verkar här.

De som stödjer Sverigedemokraternas agerande i frågan skall förbli Sverigedemokrater.

Tillbaka till vägledning.

 

carlfestin@hotmail.com