*    Atlantispartiet.  

                                     Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap.

Green oilfields. Some regions do sample more carbon then they add to the athomosphere. Green oilfiled can serve others with organic based fuel. (2019-11-16)

Köttbluffen. Fordons och fossilbranschen har med politikers, journalisters och köpta forskares hjälp lurat hela mänskligheten. (2019-10-28)

Plastbluffen. Politikerna och miljömuppar förordar plaståtervinning för att vinna opinion. En återvinning som är socialt, klimat och miljömässigt kontraproduktiv. (2020-01-29)

Stadgar. Atlantispartiet skall introduceras i alla länder där den politiska situationen så kräver. (20/9 2018)

( Den senaste veckan har demontrationer runt om i världen och även Sverige med vetenskapsmän i spetsen marscherat bakom Atlantispartiets devis som fastställdes redan när partiet startades i september 2013. "Demokrati skall baseras på fakta och vetenskap". Inte illa att företräda en fråga med sådant globalt politiskt stöd.  24/4 2017)

Atlantis läge och utbredning presenteras på www.resmalet.se.

Mänsklighetens viktigaste händelse är återfyllnaden av Medelhavet 3500 f.kr.

Mänsklighetens näst viktigaste händelse är att bevisa den!

Copyrighten ägs för bägge av Atlantispartiets grundare, Carl Festin.

Historien skrivs därför framgent av Atlantispartiet.

Atlantispartiet har utan konkurrens världens starkaste politiska varumärke!

Atlantispartiet är nu mogna att visa den politiska styrkan i partiets varumärke och bevisar den svenska korruptionen. korruption.

Atlantispartiet visar att valfusk medför att vi har en regering utan demokratiskt mandat.

Särintressen inom rättsväsende, statsförvaltningen och media döljs även genom aktivt rättsfusk.

Regeringen gör sig ovän med Israel, Regeringen gör sig ovän med araberna,Regeringen förlorar näringslivets förtroende.

Regeringen lägger en skattehöjarbudget som främst företagen får betala.

Regeringen visar att man i försvaret av särintressen är beredd att kraftigt skada Sverige ekonomiskt och förena sig med brott mot lagar, grundlagar, mänskliga rättigheter och internationellt antagna konventioner.

Wallström. Socialdemokratisk populist som utrikesminister.

Det finns två sätt att få politiskt gehör. 

1: Erövra makten.

2: I opposition. Få maktens att tro att de skall förlora hela eller delar av makten.

Variant 2 är oerhört underskattad. De som en gång smakat maktens berusning gör vad som helst för att behåll den.

På länken www.zensur.se ser ni hur svensk regering spelat av sig själva all politisk makt och nationen alla tillgångar.

Det verkar nästan som om Atlantispartiet har stöd från någon som lägger saker tillrätta.

 Historia.

Atlantispartiet uppstod när två ur lokalstyrelsen SD-Östersund och Östra Jämtland uteslöts ur SD av SD:s partistyrelse. Vi är de enda politikerna i landet som försvarat grundlag, mänskliga rättigheter och europakonventionen när SD:s partistyrelse går till angrepp mot Östersunds muslimska församling.

Grundare Vilka är vi?

Egen förening.  Bilda lokalt parti?

   Utvecklad politisk ide´

Atlantispartiets politiska idé är att vetenskap och fakta skall ligga till grund för den politiska debatten och att olika politiska tabun är en inskränkning i demokratin. Invandrings och även EU-frågan omfattas av politiska tabun.  En alternativ EU-kritisk inriktning är en demokratiskt nödvändigt. Det finns många obekväma politiska frågor som omfattas av politiska tabun. Fakta och vetenskap skall forma politiken och inte politiken som skall forma fakta och vetenskap. Historia är den vetenskap som är mest politiskt styrt. Namnvalet symboliserar det vetenskapliga och politiska tabu som kringgärdar Atlantismyten.  Att ifrågasätta och genom fakta,vetenskap och intelligent analys lägga till grund för politiska ståndpunkter och mål är Atlantispartiets kompromisslösa inriktning. Den inställningen har medfört att det unisona vetenskapliga förkastandet av Atlantismyten har ifrågasatts och glädjande nog för mänskligheten så kan denna myt, syndafloden och ca 270 andra myter som beskriver en global översvämning, nu genom lokalisering av Atlantis, styrkas som en återfyllnad av Medelhavet.

 

Valfusk. Hur Jämtländsk slapphänthet gav regeringsskifte.

Rättsfusk. Hur Jämtländskt rättsväsende fuskar för att inte bli överbevisade om korruption.

Domstolarna. Miljontals P-böter har drivits in baserat på vetenskapliga fel.

Stoppa partibidrag. Partibidrag till SD skall laglighetsprövas i EU-domstol.

EU-valet  Vår brittiska EU-skeptiska hållning är valets segrare.  Det är det bara Atlantispartiet i Sverige, som utan medlemskrav på rasism, erbjuder detta alternativ!

Invandringen. Vad är humanitärt?

Invandringens gåta. Varför politikerna vill ha massinvandring.

Landsbygd Vad andra partier inte berättar!

Landsbygdens kapital. Hur landsbygden återförs dränerat kapital. 

Infrastruktur. Tidernas blåsning av Jämtland!

Råvarustöld!  Hur vi luras av våra naturresurser.

Energiförsörjning. Jämtland kan bli världsledande!

Växthuseffekten. Hur jämtarna stoppar växthuseffekten. ( Detaljerad strategi under framtagande och sidan tills vidare kopia på Samåkning )

Samåkning. Varför riksdagspartierna bara pratar miljö men inget gör..

Sverigedemokraterna har i flera avseende ett tilltalande politiska program. Bra förslag som politiskt skall kunna drivas utan krav på att vara muslimfientlig. Deras belastning gör att kraven blir istället blir kontraporoduktiva. Kritiken mot förd invandringspolitik har gett många SD-are en god försörjning men invandringen slår rekord.

För att förstå att särskilja en Sverigedemokrat från en Atlantpartist har en politisk vägledning gjorts som med praktiska exempel klargör skillnaderna. 

*

 

Parti till val.

Atlantispartiet ställer upp till val. Registrering är till för att namnet skall vara unikt i valkretsen. Stöd för anmälan om registrering av partibeteckning. Blankett för anmälan finns på www.val.se. Gå vidare på länk Det svenska valssystemet/ Information till partierna/ Registrera partibeteckning, PDF-namnunderskrifter. Underskriften stödjer enbart tillkomsten av ett nytt politiskt parti. Något som varje svenskt demokratiskt sinnad person borde ge sitt gillande till oavsett politisk färg och politiskt engagemang.Fyll i med namnunderskriftens och skicka dem till Carl Festin, Gräftågränd 45, 831 71 Östersund.      Telefon: 063-85086, 

Gränser för registrering.

Kommunval krävs 50 underskrifter i kommunen, för Landsting 100 underskrifter och för att bli heltäckande nationellt och EU-parti sammanlagt 1500 underskrifter. Landsting ger också samtliga landstingets kommuner. 1500 ger registrering för alla val. 

carlfestin@hotmail.com